Onze dirigent Michiel Geerts

Sinds oktober 2011 ben ik verbonden als dirigent aan popkoor B-vocals. Destijds studeerde ik nog aan het Fontys conservatorium in Tilburg, waar ik in 2014 afstudeerde in de richting Docent Muziek. Ik startte bij B-vocals als pianist, maar al snel veranderde mijn rol van pianist naar dirigent. Sindsdien heb ik heel veel mooie projecten met B-vocals mogen draaien. Zo ben ik muzikaal leider geweest tijdens Bavel Izz Music in 2012 en in 2016, hebben we onze eigen concerten georganiseerd in 2014 en 2017 en was ik de dirigent tijdens Amazing Bavel. Buiten deze grote projecten hebben we ook optredens verzorgd in o.a. Middelburg, Haarlem, Vlissingen en Rotterdam.

Vanuit B-vocals heb ik, samen met enkele koorleden, het initiatief genomen om een jongerenzanggroep op te starten die in de toekomst leden kan afleveren aan B-vocals. Dit initiatief leidde in 2016 tot het oprichten van Jongerenzanggroep Pop-Up!, iets waar ik erg trots op ben. De zanggroep richt zich op de doelgroep 15-25 jaar en is uitgegroeid tot een muzikale vriendengroep.

Naast mijn functioneren als dirigent werk ik als muziekdocent op twee middelbare scholen, namelijk op De la Salle in Baarle-Nassau en het Mgr. Frencken college in Oosterhout. Buiten dat speel ik piano bij kinderkoor KiKoBa.