Agenda

Zaterdag 21 januari 2023 Wintermarkt

De gemeente werkt nauw samen met diverse organisaties c.q. themawerkgroepen in Bavel om te komen tot een gebiedsvisie. Deze themagroepen willen zichzelf graag presenteren en dat gaan zij doen op zaterdag 21 januari van 11.00 tot 14.00 uur. De gemeente organiseert i.s.m. de themagroepen een Wintermarkt in de Tussendûr (voorheen De Spindel) aan de Pastoor Doensstraat. Voor deze Wintermarkt zijn alle dorpsgenoten welkom om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het dorp. Maar het moet ook gewoon een gezellige dag worden. Vandaar dat wij zijn uitgenodigd om tussen 12.00 en 13.00 uur een aantal gezellige liedjes te zingen en dat doen wij met veel plezier! Wij hopen veel dorpsgenoten daar te zien!